Spálňa B553

 

Cena EUR Rozmery (cm)
B553-09 Lavica 495 € 137 52 60
B553-31 Komoda 1 337 € 187 51 99
B553-36 Zrkadlo 398 € 125 11 132
B553-39 TV komoda 736 € 123 51 107
B553-46 Komoda vysoka 890 € 114 48 138
B553-93 Nočny stolik 668 € 91 50 85
B553-154/157/196 Postel QUEEN bez čela 1 145 € 179 248 77/198
B553-156/158/197 Postel KING bez čela 1 330€ 218 235 75/198
B553-74-75-77 Postel QUEEN 1 193 € 170 242 86/158
B553-76-78-79 Postel KING 1 358 € 213 242 86/158