Spálňa B720*

cena rozmery
B720-31 KOMODA 1 280 € 183 46 91
B720-36 ZRKADLO 475 € 117 76 112
B720-46 KOMODA VYSOKA Z SUFLIKAMI 1 179 € 97 46 135
B720-56-58-97 POSTEL KING 1 798 € 210 231 175/66
B720-92 NOCNY STOLIK 549 € 71 44 71