Spálňa B803+

cena € rozmery cm
B803-31 KOMODA 1 371 € 185 51 99
B803-36 ZRKADLO 394 € 117 10 117
B803-46 KOMODA VYSOKA 1 093 € 109 51 137
B803-54-57-96 POSTEL QUEEN 1 474 € 173 233 183/61
B803-56-58-97 POSTEL KING 1 683 € 214 233 183/61
B803-92 NOCNY STOLIK 630 € 81 51 76